Kako kandidirati za volitve

Da bi se lahko kandidirali na volitvah, je treba izpolniti vrsto zahtev, opisanih v 6. členu volilnega zakona . Mi vam jih razlagamo, tako da veste, v katerih primerih se lahko predstavite in v katerih ne morete. Poleg tega vpliva tudi na evropsko raven. Torej, če ste kdaj razmišljali o predstavitvi na volitvah, ne glede na področje uporabe, boste imeli vodnik za korake, ki jih boste morali upoštevati.

Koraki, ki jih morate upoštevati:

1

Vsak španski državljan s pravico do glasovanja lahko konkurira kot kandidat na volitvah. Državljani, ki ne morejo sodelovati v upravi, so člani kraljeve družine, varuh človekovih pravic, državni pravobranilec, predsednik RTVE ter regionalni radio in televizija itd.

2

Člen 7.3 volilnega zakona določa, da lahko na volitvah sodelujejo naslednji strokovnjaki : -Magistrados.-Sodniki in tožilci. -Profesionalne in dopolnilne vojaške sile.– Člani varnostnih sil in policijskih organov. pred višjim organom organa, za katerega delajo.

3

Direktiva 94/80 / ES določa, da lahko državljani EU, ki prebivajo v drugi državi članici Skupnosti, kandidirajo za občinske volitve v kraju, kjer prebivajo, po drugi strani pa uveljavljajo pravico do pasivne volilne pravice. Evropski parlament bo moral izpolnjevati naslednje zahteve: - imeti status državljana EU, - imeti pravico kandidirati v državi izvora;

4

Kandidatura za volitve mora biti formalizirana pred volilnim svetom, ki predloži pismo, ki vsebuje ime in kratico stranke, federacije, koalicije ali skupine, ki ji pripada. Če je vloga sestavljena iz seznamov, morajo biti vključena imena vseh oseb, ki se jih udeležijo.

5

Tisti, ki so obsojeni s kazensko kaznijo odvzema prostosti, ne smejo kandidirati za volitve za čas trajanja kazni. Prav tako ne smejo biti ljudje, ki so bili obsojeni za kazniva dejanja upora ali terorizma proti javni upravi ali proti državnim institucijam. Njihove kazni jim morajo odvzeti pravico do pasivne volilne pravice.

6

Državljani, ki: - zavzemajo najpomembnejše položaje vsakega ministrstva v različnih teritorialnih razmejitvah manj kot na državni ravni, - opravljajo funkcije predsednika, direktorja ali izenačenih položajev avtonomnih subjektov, ki ne morejo kandidirati na regionalnih ali občinskih volitvah. pristojnosti, ki so omejene na obseg same avtonomne skupnosti - imenovani so bili teritorialni delegati RTVE ali direktorji regionalnega radia ali televizije, - so predsedniki ali direktorji obrobnih organov upravnih organov socialne varnosti - so sekretarji generalnih delegacij in poddelegacij vlade ali deželnih delegatov urada za popis prebivalstva.

7

Vloga bo prenehala veljati od trenutka, ko bo končna sodba iz kakršnega koli razloga nezakonita. Niti kandidatura katere koli osebe ali organizacije, ki bi bila kakorkoli povezana z nezakonitim, ne bo sprejeta.

Nasveti
  • Če želite izvedeti več o volilnih postopkih, vam priporočamo, da se obrnete na osebje Ministrstva za notranje zadeve na telefonski številki 060. Pokličete lahko tudi Centralni volilni odbor: 91 390 63 67/69 91.